از تاریخ
 تا تاریخ
 
روایتی تلخ از پناهگاه پارک شیرین در جشنواره تئاتر مقاومت

حضور نمایش «پارک شیرین» در بخش دانشجویی این جشنواره
روایتی تلخ از پناهگاه پارک شیرین در جشنواره تئاتر مقاومت

حضور نمایش «پارک شیرین» در بخش دانشجویی این جشنواره

نمایش پارک شیرین به نویسندگی و کارگردانی علی زیستی که روایتگر فاجعه بمباران پناهگاه پارک شیرین در سال ۱۳۶۶ است دربخش دانشجویی هفدهمین جشنواره ملی مقاومت به اجرا ...

روایتی مستند از فاجعه بمباران پارک شیرین در اسفند 1366

«پارک شیرین» در جشنواره استان کرمانشاه به صحنه رفت
روایتی مستند از فاجعه بمباران پارک شیرین در اسفند 1366

«پارک شیرین» در جشنواره استان کرمانشاه به صحنه رفت

نمایش " پارک شیرین " به نویسندگی و کارگردانی علی زیستی که روایتگر فاجعه بمباران پناهگاه پارک شیرین در سال ۱۳۶۶ است در روز دوم جشنواره تئاتر استانی کرمانشاه به اجرا ...