•  از تاریخ
     تا تاریخ
     
    قبل از فاجعه هنرمندان را دریابید!

    قبل از فاجعه هنرمندان را دریابید!

    این روزها بیشترین چیزی که با آن مواجه هستیم اخبار ویروس کرونا است. پس از شیوع این ویروس در شهرهای مختلف ایران، کرونا به مرور تاثیرات متفاوت و مخربی بر حوزه فرهنگی و ...