در حال بارگذاری ...
توسط گروه تئاتر «پارسا»

نمایش «ادیپوس شهریار» در مجموعه تئاتر شهر کرمانشاه اجرا شد

نمایش «ادیپوس شهریار»، به کارگردانی نیلوفر قلعه‌شاخانی و بازی هواس پلوک، هنرمند پیشکسوت، در سالن سینما مجموعه تئاتر شهر کرمانشاه اجرا شد.

به گزارش خبرنگار ایران تئاتر در کرمانشاه، نمایش «ادیپوس شهریار»، به نویسندگی سوفکل، زبانگردانی شاهرخ مسکوب و کارگردانی نیلوفر قلعه شاخانی، در سالن سینما مجموعه تئاتر شهر کرمانشاه اجرا شد. 

هواس پلوک (هنرمند پیشکسوت کرمانشاه)، مریم تیموری، فاطمه رستمی، فاطیما پیری، حسین کرانی، فرید زارعی، ابراهیم احمدی، ابوالفضل فتحی، ابوالفضل مروتی و وحید مرادی، در این نمایش به ایفای نقش پرداختند.

نمایش «ادیپوس شهریار»، کاری از گروه تئاتر پارسا، آذر و دی 1402، در سالن سینما مجموعه تئاتر شهر کرمانشاه روی صحنه بود. 
مطالب مرتبط

نمایش «یا اگر نمی‌شدهای ژنی» در کرمانشاه روی صحنه رفت

نمایش «یا اگر نمی‌شدهای ژنی» در کرمانشاه روی صحنه رفت

دانیال محبی گفت: «در دهیلز تاریک زمان گذشته‌ی فراموش شده، زنده است یا اگر نمی‌شد های ژنی»،  تاملی اجرایی  بروی مفهوم تکرار و دگرگونی، به واسطه ی اشخاصی در عهد ناصری الی جنگ جهانی اول به همدستی افسانه ای محلی است.

|

نظرات کاربران