در حال بارگذاری ...
دبیر سی و یکمین جشنواره تئاتر استانی کرمانشاه:

تئاتر پوسته ی زندگی را کنار می زند و به کشفیات جدیدی از زندگی می پردازد

داریوش گراوندی دبیر سی و یکمین جشنواره تئاتر استان کرمانشاه از روند روبه رشد تئاتر ابزار امیدواری کرد و گفت : مسئولین ذیربط باید حمایت بیشتری از تئاتر بخصوص نیروهای تازه وارد وتازه نفس داشته باشند.

به گزارش تئاتر کرمانشاه، داریوش گراوندی دبیر سی ویکمین جشنواره تئاتر استانی گفت: خوشبختانه تئاتر در روند رشد بسیار خوبی قرار گرفته است. جوان امروز با فهم و شعور است و این برای تئاتر بخش امیدوار کنند ای است.

تئاتر کرمانشاه  ممکن است از مرکز بالاتر نباشد اما در مرحله ی خوبی قرار دارد  و این باعث امیدواری است.

گراوندی افزود: کسانی که در مجموعه تئاتر در حال فعالیت هستند دغدغه دارند که بتوانند در آینده یک تئاتر وزین و دارای فهم اجتماعی داشته باشند. جامعه در حال رشد و نیازمند این افراد است که در زمینه فرهنگ و هنر رشد کنند.

وی گفت: باید فرصت های بیشتری فراهم شود و مسئولین پای کار بیایند و حمایت کنند چون تئاتر یک مقوله بسیار جدی در زندگی ماست .تئاتر پوسته ی زندگی را کنار می زند و به کشفیات جدیدی از زندگی می پردازد و آن را  در معرض دید تماشاگر قرار می دهد.

دبیر سی و یکمین وجشنواره تئاتر استانی ادامه داد:  تماشاگران ما همین مردم هستند. باید مردم رابه پای دیدن تئاتر بکشانیم .امیدوارم که دشمنی ها و پلشتی ها در این مسیر سد راه و مانع رشد نشوند. مسیرها باید تقویت شوند. نباید تئاتر را دولتی کنیم تئاتر باید ملی و مردمی باشد. هر چه تئاتر درمسیر درست پیش برود قطعا جامعه بهتری خواهیم داشت  و این ارزشمند است.

گراوندی در پایان گفت: چون دغدغه جوان تئاتری امروز پیشرفت و پیشبرد به تئاتر به سمت رشد است درکنارش کتاب های بیشتری می خواند و فیلم های بسیاری می بیند و هر آنچه که مقوله فرهنگی باید ضد پلیدی است.

 
نظرات کاربران