در حال بارگذاری ...
سید مجتبی حسینی معاون امور هنری وزارت فرهنگ و ارشاد اسلامی

انجمن‌های هنرهای نمایشی استان‌ها نه تنها تعطیل نمی‌شود بلکه تثبیت و تقویت می‌شود

نشست مدیران انجمن هنرهای نمایشی استان‌ها با معاون امور هنری وزارت فرهنگ و ارشاد اسلامی برگزارشد.

به گزارش  ایران تئاتر به نقل از روابط عمومی معاونت امور هنری وزارت فرهنگ و ارشاد اسلامی، سیدمجتبی حسینی در این نشست گفت: به هیچ وجه قرار نیست انجمن هنرهای نمایشی در استان ها تعطیل شود، بلکه انجمن ها با یک اساسنامه واحد، تثبیت و تقویت شوند و به کارشان ادامه دهند.

حسینی در این نشست ادامه داد: ساماندهی فرآیندها، رویدادها و مؤسسات از برنامه هایی است که با مطالعاتی که انجام شده در حال انجام است. با بازنگری که در صدور مجوزهای وزارت فرهنگ و ارشاد اسلامی انجام شد و با توجه به قوانین بالادستی تعداد مجوزهای حوزه وزارتخانه به تعداد 36 مجوز رسید و این ساماندهی در زمینه فرایندها، رویدادها و موسسات و انجمن ها انجام می شود.

معاون امو رهنری وزارت فرهنگ و ارشاد اسلامی در ادامه گفت: با کاهش هزینه های بالاسری از ساماندهی رویدادها و ساماندهی مؤسسات، سهم حمایتی از هنر در حوزه ملی و استانی، بیشتر می شود و با صرفه جویی هزینه ها و مدیریت پروژه ها، داشته های بیشتری برای هنر استان ها فراهم می شود.

حسینی تأکید کرد: انجمن هنرهای نمایشی در استان ها با ثبت حقوقی و تشخص حقوقیِ بهتر در استان ها به فعالیت خود ادامه می دهند.

معاون امور هنری تأکید کرد: طرح ساماندهی مؤسسات و انجمن ها در مرحله مقدماتی است و کارگروه ساماندهی انجمن ها تشکیل می شود و در کارگروه نشست ها و جلساتی با هنرمندان و مدیران انجمن ها برگزار خواهدشد. هنوز درباره چگونگی ساماندهی و یا ادغام موسسات تصمیم گیری نشده است و در این طرح منافع هنر و هنرمندان مورد توجه است.

سیدامین مؤیدی اصفهانی؛ مشاور برنامه ریزی و نظارت راهبردی معاونت امور هنری در این نشست گفت: رویکرد معاونت هنری، ساماندهی مؤسسات و انجمن ها است و حتما در این زمینه از نظرات هنرمندان و انجمن ها استفاده می شود. در اصلاح فرآیندها و ساماندهی رویداد و مؤسسات و انجمن ها ابتدا شناخت فرآیندها و مطالعه انجام شد و بعد براساس شناخت و مطالعه، ساماندهی و اصلاح صورت می گیرد. وقتی کارگروه ساماندهی تشکیل شود، از دیدگاه های ذی نفعان شامل هنرمندان، مدیران و اصناف و انجمن ها استفاده می شود.

مؤیدی در ادامه گفت: به شما اطمینان می دهم که ما در این طرح چند رویکرد اصلی را مد نظر داریم اول و مهم تر از همه تعدیل منابع با صرفه جویی در هزینه های تشکیلاتی و تشریفاتی و نیل به حمایت بیشتر از هنرمندان و اصناف هنری و تولیدات هنری، دوم تمرکز زدایی از تهران و توجه ویژه به شهرستانها به ویژه مناطق محروم، سوم واگذاری مسئولیت ها به اصناف قانونی تا حدی که قانون اجازه دهد و چهارم تقویت انجمن ها و اصناف قانونی و ایجاد استقلال برای آنها.

مشاور برنامه ریزی و نظارت راهبردی معاونت هنری تاکید کرد ما در این مدت کوتاه حسن نیتمان را با تسویه بدهی های سنگین انجمن ها خصوصا انجمن هنرهای نمایشی فعلی و انجمن نمایش قبلی و تلاش در جهت اصلاح ساختار مالی و روال قاعده مند برای موسسات تابعه و همچنین نحوه تخصیص بودجه نشان داده ایم و مدیر کل هنرهای نمایشی و رییس انجمن هنرهای نمایشی شاهد این مدعا هستند.

شهرام کرمی؛ مدیر کل هنرهای نمایشی در این نشست گفت: انجمن هنرهای نمایشی در دگرگونی تئاتر در استان ها نقش مؤثری داشته و تداوم فعالیت تشکلی برای تئاتر در استان ها ضرورت دارد.

حمید نیلی، مدیرعامل انجمن هنرهای نمایشی ایران نیز دراین نشست گفت: با طرح موضوع ساماندهی و ادغام موسسات و انجمن ها، انجمن های استان ها و هنرمندان دغدغه هایی دارند که این نشست برای تشریح موضوع و بیان غدغه ها برگزار می شود و امیدواریم با همراهی مدیران و هنرمندان اتفاقات خوبی را برای تئاتر کشور شاهد باشیم.

جهانشیر یاراحمدی، رییس انجمن هنرهای نمایشی بوشهر گفت: انجمن هنرهای نمایشی در استان ها توانمندی زیادی دارند و فعالیت های مؤثری برای تئاتر در استان ها انجام داده اند.

محمدحسن رستمانی؛ رییس انجمن هنرهای نمایشی استان گلستان گفت: برای طرح های جامع، باید از مشورت و نظرات گروه ها و هنرمندان استفاده شود. زمانی که طرح ادغام مطرح شد؛ ما پاسخ مناسبی به گروه ها و جوانان تئاتری در استان نداشتیم و توضیحاتی که الان داده شد، مشخص کرد که قرار بر حذف انجمن های استان نیست و نگرانی ها برطرف شد.

محمدعلی صادق حسنی، رییس انجمن هنرهای نمایشی استان گیلان گفت: از زمانی که بحث ادغام مؤسسات و انجمن ها مطرح شده، هنرمندان استان ها نگران شده اند. انجمن هنرهای نمایشی تنها نهادی است که اندک حمایتی از تئاتر استان ها دارد و با حمایت انجمن، تئاتر تولید می شود.

یاسر محمودی، رییس انجمن هنرهای نمایشی استان مازندران گفت: انجمن هنرهای نمایشی در استان اعتباری یافته و گروه ها را ثبت کرده و به آنها هویت داده است.

حمیدرضا صفار، رییس انجمن هنرهای نمایشی استان تهران گفت: حرکتی که در تئاتر استان ها رو به رشد است، نباید از ریل خارج شود.

فاتح بادپروا؛ رییس انجمن هنرهای نمایشی استان کردستان گفت: ساختار اجرایی انجمن در استان ها فعال و منسجم است و انجمن هنرهای نمایشی در استان ها نقش مؤثری دارند و لازم بود قبل از این با انجمن ها مشورت می شد.

محمدرضا درند؛ رییس انجمن هنرهای نمایشی استان کرمانشاه گفت: در موضوع ادغام، یک بحث هنری وجود دارد و یک بحث حقوقی که از نظر حقوقی فعالیت انجمن های هنرهای نمایشی مطابق اساسنامه است. انجمن ها نقش جدی در استان ها دارند و فعالیت های تئاتر در استان ها با محوریت انجمن ها انجام می شود. با مطالبی که بیان شد مشخص است که نیت وزارت فرهنگ و ارشاد اسلامی برای ساماندهی مؤسسات در راستای منافع هنر و هنرمندان است و تقاضا داریم در ادامه نیز نشستی با حضور مدیران انجمن ها، هیأت مؤسس انجمن و معاونت هنری برگزار شود.    

 




نظرات کاربران