در حال بارگذاری ...
با اعلام نتایج در آیین اختتامیه

«این کجا وآن کجا » و «سال به سال» نمایش‌های برگزیده دومین جشنواره هرسین شدند

در دومین جشنواره منطقه ای تئاتر خیابانی هرسین نمایش «این کجا وآن کجا » به نویسندگی و کارگردانی پژمان شاهوردی از سوی داوران جشنواره به جشنواره ی تئاتر مریوان و نمایش «سال به سال» به جشنواره ملی ارسباران معرفی شدند.

به گزارش تئاتر کرمانشاه، در آیین اختتامیه دومین جشنواره منطقه‌ای تئاتر خیابانی هرسین برگزیدگان جشنواره معرفی شدند:

 بخش لباس:
 لوح تقدیر وجایزه نقدی 5 میلیون ریال به میثم کردی طراح لباس نمایش" این کجا وآن کجا" از بروجرد
بخش بروشور:
لوح تقدیر و جایزه نقدی به مبلغ 5 میلیون ریال به آرام بوریایی نمایش " این کجا وآن کجا" از بروجرد
بخش موسیقی:
رتبه سوم:  جایزه نقدی 3 میلیون ریال به گروه موسیقی نمایش " سال به سال" از مریوان
رتبه دوم:  جایزه نقدی 5 میلیون ریال به احمد جعفری نمایش " اژدهای مجازی" از  دهلران
رتبه ی نخست : تندیس جشنواره، دیپلم افتخار و جایزه نقدی 7 میلیون ریال  به " محمد همایونی" نمایش " این کجا و آن کجا" از بروجرد

بخش طراحی فضا:
رتبه سوم: لوح تقدیر و جایزه نقدی 3 میلیون ریال به " نامق خدایار و سوران حسینی" نمایش  "سال به سال" از مریوان 
رتبه دوم:  لوح تقدیر و جایزه نقدی 5 میلیون ریال  به " مصطفی کولیوندی"  نمایش " خشت وپود، تار خام" از  ایلام
رتبه نخست:  تندیس جشنواره، دیپلم افتخار و جایزه نقدی 7 میلیون ریال  به "مهدی بوریایی " نمایش " این کجا و آن کجا" از بروجرد
بخش بازیگری مرد:
  لوح تقدیر و جایزه  نقدی به مبلغ ۱۰ میلیون ریال به بازیگران خردسال"حسن خدمتی ، محمد کهنسالی، علی پاسیانی، امیرحسین فرتوت ومحمد لامعی"  برای نمایش " حایات" از تبریز
لوح تقدیر و جایزه  نقدی به مبلغ ۲ میلیون ریال به بازیگر خردسال " هوراد حبیبی" نمایش "کالبد شکافی یک اتفاق" از  ملایر
رتبه سوم: لوح تقدیر و جایزه نقدی به مبلغ 5 میلیون ریال به  "امین وحیدی پور" نمایش " پام تو مین "  از  اراک
و لوح تقدیر وجایزه نقدی 5 میلیون ریال به " بیژن مرادی" نمایش " لاره فرهاد" از کرمانشاه 
رتبه دوم: لوح تقدیر و جایزه  نقدی 7 میلیون ریال به هرکدام از آقایان " میثم سرآبادانی" نمایش " هشتک لاکچری" از تفرش 
لوح تقدیر و جایزه نقدی 7 میلیون ریال به " مالک آبسالان" نمایش های " اژدهای مجازی و خشت وپود، تار خام" از دهلران 
 رتبه  اول: تندیس جشنواره، دیپلم افتخار و جایزه نقدی 10 میلیون ریال " مصطفی کولیوندی" نمایش " کالبد شکافی یک اتفاق و خشت وپود، تار خام" از ایلام
جایزه ویژه هیئت داوران شامل تندیس جشنواره، دیپلم افتخار و جایزه نقدی 30 میلیون ریال به "مسعود کردی، سجاد بار احمدی، حمید گودرزی، سیاوش مقدمی، مبین کبود وند، عارف کاوند، علیرضا حسینی وپژمان شاهوردی" نمایش " این کجا وآن کجا" از بروجرد
 بخش بازیگر زن:
 رتبه سوم: لوح تقدیر وجایزه نقدی 5 میلیون ریال به " نرگس خاک کار" نمایش " کالبد شکافی یک اتفاق" از ملایر  
رتبه دوم:  لوح تقدیر و جایزه نقدی 7 میلیون ریال به "نگین عزتی" نمایش " سال به سال" از مریوان
و لوح تقدیر و جایزه نقدی 7 میلیون ریال " ندا صادقیان" نمایش "حمام نمره" از کرمانشاه 
رتبه اول: تندیس جشنواره، دیپلم افتخار و جایزه نقدی 10 میلیون ریال " مارال ایزد بخش" نمایش " اژدهای مجازی" از دهلران 

بخش طرح وایده:
رتبه سوم: لوح تقدیر و  جایزه نقدی 5میلیون ریال به " مهدی حبیبی" نمایش " کالبد شکافی یک اتفاق " از  ملایر
و لوح تقدیر و  جایزه نقدی 5میلیون ریال به " هما پریسان واحمد صمیمی" نمایش " پام رو مین" از اراک
رتبه دوم:  لوح تقدیر و مبلغ 7 میلیون ریال به " میثم سرآبادانی" نمایش "هشتک لاکچری" از تفرش
رتبه اول: تندیس جشنواره، لوح افتخار و جایزه نقدی نقدی 10 میلیون ریال به " پژمان شاهوردی" نمایش "این کجا وآن کجا" از بروجرد
 بخش کارگردانی:
رتبه سوم: لوح تقدیر و  جایزه نقدی 5میلیون ریال به " سوران حسینی" نمایش " سال به سال" از مریوان 
رتبه دوم: لوح تقدیر و  جایزه10 میلیون ریال به" مهدی حبیبی" نمایش "کالبد شکافی یک اتفاق" از ملایر
رتبه اول: تندیس جشنواره، لوح افتخار و جایزه  نقدی ۱۵ میلیون ریال به "پژمان شاهوردی" نمایش " این کجا وآن کجا" از بروجرد
 
هیئت داوران دومین جشنواره منطقه ای تئاتر خیابانی هرسین نمایش " این کجا وآن کجا " به کارگردانی " پژمان شاهوردی" از بروجرد  را به عنوان نمایش برگزیده به جشنواره تئاتر خیابانیی مریوان و همچنین نمایش " سال به سال" را به کارگردانی " سوران حسینی" از مریوان را به جشنواره ملی تئاتر ارسباران معرفی نمود.

دکتر قطب الدین صادقی، عباس جمشیدی فر و نعمت اله اسدی مرام، هیئت داوران دومین جشنواره منطقه‌ای تئاتر خیابانی هرسین  بودند.
نظرات کاربران