در حال بارگذاری ...
 • در روز جهانی قدس

  اجرای هنرمندان تئاتر خیابانی استان کرمانشاه

  هنرمندان تئاتر خیابانی انجمن هنرهای نمایشی استان کرمانشاه در روز جهانی قدس به اجرای نمایش پرداختند.

  به گزارش تئاتر کرمانشاه،  هنرمندان تئاتر خیابانی انجمن هنرهای نمایشی استان کرمانشاه با همکاری دفتر تبلیغ و ترویج قرآن و عترت اداره کل فرهنگ و ارشاد اسلامی استان کرمانشاه در راهپیمایی روز قدس، به اجرای نمایش پرداختند.

  این اجراها همزمان با راهپیمای مردم در گرامی داشت روز قدس در مسیرهای پیش بینی  مسیر راهپیمایی صورت گرفت.

  معاونت هنری و سینمایی اداره کل فرهنگ و ارشاد اسلامی با حضور در بین هنرمندان و تشکر از گروه های اجرایی به این نکته اشاره کرد که هنرمندان تئاتر استان همواره در هر رویداد ملی در صحنه حضور دارند.
  نظرات کاربران