هشت نمایش در بیست و نهمین جشنواره تئاتر استانی کرمانشاه

پس از سه روز کار بازبینی نمایش های متقاضی در بیست و نهمین جشنواره تئاتر استانی توسط شورای انتخاب آثار متشکل از غلامحسین لطفی، بیژن صادقی و جعفر دردانه، ۸ اثر موفق به حضور در مرحله نهایی جشنواره تئاتر استانی کرمانشاه شدند.

به گزارش تئاتر کرمانشاه،  ۸ نمایش از بین ۱۸ اثر متقاضی به بیست نهمین جشنواره تئاتر استانی کرمانشاه راه پیدا کردند. آراء هیئات انتخاب بیست و نهمین جشنواره تئاتر استانی کرمانشاه بدون اولویت به شرح ذیل اعلام شد: ۱-«زیرزمین» نوشته:آرش عباسی کارگردان:بیژن مرادی ۲- «این یوسف» نوشته و کار :مرتضی اسدی مرام ۳- «کلکسیون» نوشته:ساناز اسدی کارگردان :محمد سعید فرازمند ۴- «۱۱۹» نوشته و کار :یوسف میرزایی ۵- «مسافران» نوشته :علی میرزا عمادی کارگردان:سعید نوروزی ۶-«خوشبختی» در اودسا نوشته :داوود پور حمزه کارگردان:نسترن رستمی ۷-«کیلومتر ۵۰» نوشته:آرش عباسی کارگردان:بهاره زاهد دوست ۸- «چریکه تارا» نوشته و کار :هومن روح تافی «مسافران» و  «چریکه تارا» مشروط به اصلاح با نظر نماینده هیات انتخاب آثار، بیژن صادقی قابل قبول خواهند بود.