برگزاری جلسات ماهانه نمایشنامه خوانی انجمن هنرهای نمایشی استان کرمانشاه

به همت انجمن هنرهای نمایشی استان کرمانشاه، سلسله جلسات نمایشنامه خوانی به‌صورت هفتگی برگزار می‌شود.

به گزارش تئاتر کرمانشاه، در اولین جلسه، نمایشنامه «خشم شدید فیلیپ هوتس»، نوشته ماکس فریش، به کارگردانی زهرا طیوری خوانده شد. نقش خوانان: یوسف میرزایی ، ساحل احمدی،زهرا طیوری،علیرضا رضائیان، افشین عباسی،میثم محمدی و میترا اسدی صحنه خوان: یگانه بهرامی                                برنامه جلسات ماهانه نمایشنامه خوانی انجمن هنرهای نمایشی استان کرمانشا                                                                                                       آبان ۱۳۹۶ کارگردان نویسنده عنوان نمایشنامه   تاریـــــخ ردیف     زهـــرا طیوری         ماکس فریش     خشم شدید فیلیپ هوتس     ۳/۸/۱۳۹۶     ۱     رحمان هوشیاری         قطب الدین صادقی     اگر نرفته بودی.......     ۱۰/۸/۱۳۹۶     ۲     یوسف میرزایی     هارولد پینتر         خاکستر به خاکستر     ۱۷/۸/۱۳۹۶     ۳     آرش آزادی         بهرام بیضایی     مویه تهمینه     ۲۴/۸/۱۳۹۶     ۴