در حال بارگذاری ...
 • بازدید هیئت رئیسه انجمن هنرهای نمایشی استان کرمانشاه از کشور آذربایجان

  در ادامه فعالیتها و رایزنی های انجمن هنرهای نمایشی استان کرمانشاه ،هیئت رئیسه انجمن برای ایجاد تعامل ،گسترش و تبادل گروه های نمایشی بین انجمن هنرهای نمایشی استان کرمانشاه و تئاتر کشور آذربایجان راهی این کشور شدند.

  به گزارش تئاتر کرمانشاه، هیئت رئیسه انجمن هنرهای نمایشی کرمانشاه باپورفسور دکتر علی قسمت لالایف مدیر تئاتر دولتی موزیکال آذربایجان  دیدار و گفت و گو کردند.
  هنرمندان انجمن هنرهای نمایشی استان کرمانشاه در ادامه رایزنی و گسترش ارتباطات فرهنگی خود به کشور آذربایجان سفر  از مجموعه تئاتر دولتی موزیکال آذربایجان دیدن کردند.

  در این سفر پس از بررسی و آشنایی با زیر ساخت ها و توانایی های تئاتر آذربایجان طی جلسه ای با علی قسمت لالایف مدیر تئاتر دولتی موزیکال آذربایجان زمینه های فعالیت های مشترک بررسی شد.

  پروفسور لالایف ضمن ابراز خرسندی از این نشست، به معرفی سابقه تئاتری آذربایجان پرداخت.

   در ادامه درند رئیس انجمن هنرهای نمایشی استان کرمانشاه ضمن بیان تاریخچه ای از تئاتر در استان کرمانشاه، ابراز امیدواری کرد این بازدید و نشست باعث رشد و گسترش هر چه بیشتر روابط هنرمندان تئاتر آذربایجان و کرمانشاه شود.

  درند به طور رسمی از  لالایف برای  سفر و بازدید از زیرساخت ها و فضای تئاتر استان کرمانشاه دعوت کرد که مورد استقبال  لالایف قرار گرفت.

  درپایان محمد رضا درند به نمایندگی از هنرمندان تئاتر استان کرمانشاه نشان و یادمان تئاتر کرمانشاه را به دکتر لالایف تقدیم کرد.
  نظرات کاربران